Dubrovnik Private Excursions

Exclusive tours and excursions in Dubrovnik and its Riviera

Uvjeti i odredbe korištenja

OPĆI UVJETI UGOVORA O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA

 

1. OPĆI PODACI

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket-aranžmana (u nastavku teksta: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u nastavku teksta: Ugovor) koji s putničkom agencijom SVETA ANA d.o.o., (u nastavku teksta: S.A.) sklapa putnik (u nastavku teksta: putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju S.A. i korisnika usluge – putnika ukoliko ne bude drugačije ugovoreno.

Tvrtka: SVETA ANA d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija i za ostale zabavne i rekreacijske aktivnosti
Skraćena tvrtka: SVETA ANA
Adresa, OIB, trgovački sud:
Poljice 26, 20215 Gruda, Hrvatska
OIB : 23937903437
Trgovački sud u Dubrovniku
Ime banke i IBAN:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd, RAČKOGA 6, HR-10000 ZAGREB
IBAN: HR75 2340 0091 1105 6545 9
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Iznos temeljnog kapitala: 40000,00 HRK.
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:
Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb; turisticka.inspekcija@mint.hr

2. NAČINI PLAĆANJA

Putnik može kupovati usluge izravno od S.A.-a putem bankovnog računa, obrasca za autorizaciju kreditne kartice, plaćanje internetom putem kreditne kartice ili preko ovlaštenog partnera S.A.-a (Travel Agency ili nezavisni turistički konzultant).
Prihvaćene kreditne kartice su MasterCard ®, Visa ® i American Express ®. Kreditna kartica putnika bit će naplaćena u lokalnoj valuti (kuna) po kupovnom tečaju važećem na dan kada banka obrađuje naknadu. Zbog toga su moguća odstupanja u cijeni izraženoj u ponudi i stvarno naplaćenom iznosu po kreditnoj kartici putnika.
Plaćanje putem bankovnog računa u drugim valutama moguće je samo u dogovoru s S.A.

3. POSTUPAK REZERVACIJE

Odmah po rezervaciji, putnik plaća na ime pologa 30% od ukupnog iznosa svih putnih troškova. Preostali iznos cijene u potpunosti dospijeva na naplatu 30 dana prije pružanja prve usluge.
Za rezervacije učinjene u roku od 60 do 15 dana prije pružanja prve usluge, potrebno je izvršiti cijelu uplatu u roku od 7 dana od učinjene rezervacije.
Za rezervacije učinjene u roku od 14 dana od pružanja prve usluge, potrebno je izvršiti potpunu uplatu u roku od 24 sata od učinjene rezervacije.
Rezervaciju je moguće otkazati sve dok se depozit/uplata ne izvrši u gore navedenim razdobljima, a za svako otkazivanje naplaćuje se naknada, sukladno iznosima navedenim pod toč.7.
Svaka promjena plana puta biti će naplaćena prema gore navedenom rasporedu. Svaka promjena plana puta učinjena na licu mjesta za vrijeme boravka u Hrvatskoj, mora biti uplaćena u roku od 4 sata od učinjene rezervacije.

4. ONLINE PLAĆANJE I SIGURNOST

Iz sigurnosnih razloga, nakon izvršenog online plaćanja, kreditna kartica neće biti automatski terećena. S.A. će tijekom radnog vremena pratiti i ručno odobriti svako plaćanje. Vaša će rezervacija biti potpuna i potvrđena nakon što je plaćanje odobreno.
S.A. koristi WSPay sustav za internetska plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

5. DODATNE KUPNJE

U slučajevima u kojima su plaćanja po ponudama S.A.-a vršena putem obrasca za autorizaciju kreditne kartice, za sve dodatne usluge u tijeku putovanja, koje nisu inicijalno predviđene u ponudi, S.A. će izravno teretiti kreditnu karticu putnika, samo nakon izravne pisane potvrde vlasnika kreditne kartice dane putem e-pošte ili SMS poruke. Nije potreban dodatni obrazac ovlaštenja za ove usluge.
Ukupan iznos cijena svih dodatnih usluga zajedno, ne može preći iznos cijene samog putovanja. U slučaju prekoračenja iznosa cijene putovanja, biti će potreban novi obrazac za autorizaciju.
U slučajevima u kojima su plaćanja po ponudama S.A.-a vršena putem bankovnog računa ili internetom putem kreditne kartice, za sve dodatne usluge u tijeku putovanja, koje nisu inicijalno predviđene u ponudi, putnik će morati ponovno izvršiti plaćanje putem internet stranice WSPay ili bankovnom transakcijom.

6. POLITIKA OTKAZA

U slučaju otkaza rezervacije izvršene putem S.A., primijeniti će se navedene kazne:

  • 25% od potvrde do 31 dana prije pružanja prve usluge;
  • 50% od 30 do 7 dana prije pružanja prve usluge;
  • 100% ako je 6 dana manje od pružanja prve usluge, ili na licu mjesta.

Navedeni postotci su ukupni troškovi putnih aranžmana ugovoreni putem S.A., a ne dosad uplaćeni iznosi.
VAŽNA NAPOMENA: Ovisno o uslugama uključenim u plan putovanja stvoren za putnike, pravila o otkazivanju mogu se razlikovati od prethodno navedenih uvjeta. Uvjeti otkazivanja će biti jasno definirane u Ugovoru.

7. NAČIN POSTUPANJA U SLUČAJU ZAKAŠNJENJA

Putnik ne smije kasniti više od 15 minuta za sve dogovorene usluge vezane sa satnicama. Gost je obvezan javiti S.A. o kašnjenju preko 15 minuta. Između 15 minuta i 1 sat, naknada za čekanje iznosi 50,00 €. Nakon 1 sat vremena, smatra se da S.A. nije više u mogućnosti dovršiti ugovorenu uslugu te ista je otkazana s pripadajućim naknadama.

8. USLUGE ASISTENCIJE I PROMJENE

S.A. predlaže da ne promijenite postojeću rezervaciju tijekom sezone (od travnja do studenog) kako ne bi ugrozili visoku kvalitetu svojih usluga. Ako nas na vrijeme kontaktirate, najkasnije 48 sati prije početka usluge, S.A. će provjeriti dostupnost i mogućnost promjene u rezervaciji. Ako je moguće izvršiti promjenu, naplaćuje se naknada u iznosu od 100,00 EUR.
Besplatna asistencija ili concierge usluga dostupna je između 8 do 20 sati. Korištenje ove usluge izvan radnog vremena, se naplaćuje.
Troškovi asistencije isključeni su u slučaju izvanrednih situacija. Razgovor će biti zabilježen za buduće reference.

9. OSIGURANJE

Rezervacije putnika osigurane su putem polica osiguranja od opće odgovornosti prema hrvatskim zakonima.
Samom potvrdom rezervacije, putnik potvrđuje i pristaje na politiku osiguranja od strane S.A.-a. S.A. smatra da je sve dodatne police osiguranja ugovorio sam u svojoj matičnoj zemlji.
S.A. svesrdno preporuča svim svojim putnicima kupovinu polica osiguranja za slučaj isteka ili prekida putovanja.

10. TOČNOST I ISTINITOST PODATAKA

S.A. pruža svojim putnicima točne i kvalitetne informacije o pružateljima turističkih usluga, turističkim uslugama i s time povezanim uslugama.
Sve informacije, podaci i slike povezane s određenom uslugama i proizvodima, S.A. prikuplja od pružatelja usluga i ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške ili propuste.

11. PRAVO I NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno odredbi članka 6. i 21. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) kao i odredbi čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) putnici su ovlašteni podnijeti pritužbe na kvalitetu naših usluga.
U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana, putnik se mora na samome mjestu pružanja usluge odmah obratiti Organizatoru telefonskim putem podnošenjem prigovora. Tako da daje priliku S.A. da ispravi nedostatak ili nađe alternativno rješenje ili nudi financijsku naknadu. Nakon predviđenog izvršenja predmetne usluge te najkasnije 7 dana nakon kraja aranžmana, putnik mora prijaviti nedostatak pisanim putem na adresu:
SVETA ANA d.o.o.,
Poljice 26, 20215 Gruda
ili preporučamo putem e-maila: info@sveta-ana-travel.com

žUkoliko Putnik se nije javio na licu mjesta pri realizaciji predmetne usluge ili ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije, S.A. nije dužan uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju.
Pri pismenoj reklamaciji obavezne informacije koje je potrebno navesti su: ime i prezime osobe koja podnosi pritužbu te točnu adresu za podnošenje odgovora. Putnik je dužan definirati predmetnu uslugu i obrazložiti razloge podnošenja prigovora te ujedno predočiti odgovarajuće dokaze. Mora također navesti ponuđeno rješenje od S.A. na licu mjesta prilokom poziva.
S.A. će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore te će čuvati i voditi pisanu evidenciju podnesenih prigovora najmanje godinu dana od dana njihovog zaprimanja.
Sve dok Organizator ne donese pismenu odluku o podnesenom prigovoru, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili nadležnih tijela, prava na podnošenja tužbe te davanja informacija u javna glasila i medije.
Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga ili razliku u cijeni zbog niže kategorije kvalitete usluge od ugovorene. Ovime se isključuje pravo putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva.

12. PRAVO NA POVEĆANJE I SNIŽENJE CIJENE

Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva, visine poreza ili naknada za usluge obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor.
Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim uslugama u aranžmanu, osim ako S.A. dokaže da se nesukladnost može pripisati Putniku.

13. OBVEZE SVETA ANA d.o.o.

S.A. se obvezuje pružati usluge, odabrati pružatelja usluge, kao i brinuti o pravima i interesima putnika u skladu s najboljom turističkom praksom. S.A. se obvezuje pružiti putniku sve ugovorene usluge za određeni paket i dati odgovore u slučaju mogućeg neizvršenja usluga ili dijela usluga. S.A. se obvezuje ispuniti sve obveze navedene u njegovim programima u potpunosti i kako je opisano, osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. U takvim slučajevima, S.A. će ponuditi zamjensko rješenje.

14. OBVEZE PUTNIKA

Putnik se obvezuje poštivati propise Republike Hrvatske, zemlji u kojoj ili u koju putuje i poštivati kućni red u hotelskim i drugim objektima, surađivati s organizatorom i pružateljima usluga. Putnik je osobno odgovoran za bilo kakvu štetu koju uzrokuje, osobito za štetu nastalu uslijed nepridržavanja ugovora i ovih Općih uvjeta. Putnik je dužan štetu koju je prouzrokovao pokriti odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu koje odredi fizička ili pravna osoba koja je pretrpjela štetu.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći Uvjeti sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa sa S.A.-om. Moguća ili očekivana odstupanja od ovih Uvjeta biti će navedena u ugovoru i programu putovanja ili u ugovoru. Potpisivanjem ugovora ili plaćanjem S.A.-u, putnik u potpunosti prihvaća program i ove Opće Uvjete.
Potvrđujući rezervaciju, putnik potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio Opće uvjete S.A.
S.A. zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja web stranica i drugih uvjeta poslovanja. Promjene ne utječu na već izvršene i uplaćene rezervacije.
Ove web stranice namijenjene su korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama.
Ove stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju, a S.A. ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica.